ljudteori Tag

Utbildningen jag går på Studio Blue (Ljudtekniker och producent) är onekligen bred. På en och samma dag, föreläsning om konstmusikens historia, oförberedd skrivning om digital ljudhantering, däremellan inspelning av sång i A-studion och ännu en (!) oförberedd skrivning - denna gång om mikrofoners olika riktningskaraktäristik. ...

Nu är snart ett helt läsår avklarat på Studio Blue. Det första två månaderna fattade jag i princip ingenting av vad de talade om, på vissa föreläsningar. Det var svårt. Förbannat svårt, så svårt att jag faktiskt trodde att jag inte skulle klara det. Men sedan vände...