Den breda utbildningen

Den breda utbildningen

Utbildningen jag går på Studio Blue (Ljudtekniker och producent) är onekligen bred.

På en och samma dag, föreläsning om konstmusikens historia, oförberedd skrivning om digital ljudhantering, däremellan inspelning av sång i A-studion och ännu en (!) oförberedd skrivning – denna gång om mikrofoners olika riktningskaraktäristik.

konstmusik

ljudteori