Noaks Ark – 23 år senare

Noaks Ark – 23 år senare

Hjälper Noaks Ark med texter till broschyrer. Det 23 år sedan sist. Mycket är förändrat i hur informationen riktas, och vilket behov av stöd som finns. Tack och lov.

noaksark

Tags:
, ,