Att hitta sin dröm

Att hitta sin dröm

Jag hjälper just nu communikologen med texter till hemsida och nya pdf:er där flera workshops presenteras. En workshop heter ”Finn din dröm hitta din stig”.

Vissa drömmar vet vi om att vi har, andra är så stora att vi inte vågar ta fram dem. Undermedvetet sätter vi upp ett hinder typ ”äh det kommer jag inte klara av”, utan att ens ha försökt. En av mina drömmar handlar om att få hålla på med musik. En dröm jag förverkligat (se nedan). Men vad har jag mer för drömmar? Någon jag ännu inte känner till?

(Återkommer på min blogg med information om denna workshop, då pdf:en är klar)

Tags: