Resa med hund? Var ute i god tid!

Resa med hund? Var ute i god tid!

Ta kontakt med veterinär innan du planerar resa utomlands med din hund, det finns en hel del att tänka på. Läs mer på Jordbruksverket.

Det som tar allra mest tid är att ge hunden ett skydd mot rabies. Följande gäller:

Grundvaccination kan göras då djuret är minst tre månader. Om du vaccinerar tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Djuret måste vara id-märkt när det vaccineras. Vissa djur behöver dubbel grundvaccination, exempelvis om de är under ett års ålder, är väldigt storvuxna, tränas hårt fysiskt eller om de nyligen varit sjuka.

Ett blodprov ska tas av veterinär tidigast 120 dagar efter den sista rabiesvaccinationen, men innan giltighetstiden för vaccinationen gått ut. Provet tas för att visa att djuret har godkänd mängd antikroppar för att kunna skydda sig mot rabies.

Djuret ska återvaccineras för att få ett skydd som gäller år efter år. Detta beroende på vaccinets giltighetstid. I Sverige används exempelvis Rabisin, som har en giltighetstid på 1 år och 45 dagar.

Tänk på att ett vaccin kan också ha olika giltighetstid i olika länder. Kontrollera alltid med veterinär innan du reser.