Skärpt avrådan Egypten

Skärpt avrådan Egypten

UD avråder nu från alla icke nödvändiga resor till Egypten. Spänt läge även i turistorten Hurghada. Uppdatera er genom svenska ambassaden i Egypten.

UD har förstärkt sin konsulära jour i Stockholm. Den nås på följande telefonnummer:
+46 (0)8 405 55 44
+46 (0)8 405 50 05

Ambassaden är hårt belastad så använd i första hand de nummer som anges ovan.

Telefonnummer till jourhavande tjänsteman på ambassaden:
+20 (0)12 692 22 39