Berättarens position

Berättarens position

Så har jag varit på kurs igen. I det litterära skrivandet.

Denna gång talade vi om berättarens position. Varifrån berättas texten? Hur och i vilket syfte?

Berättaren kan finnas:

– I det skedda.

– I huvudet på någon eller några av karaktärerna.

– I minnet. (Man berättar utifrån något som hänt, har facit i hand)

– I en rekonstruktion (Vad var det som hände?)

Man kan fråga sig:

– Var är nuplanet och var är dåplanet?

– Vad är det för sorts berättelse jag vill berätta?

–Var ligger kärnan?

Jag har i mitt eget skapande försökt skriva dialog. Den hanterar jag. Har också från förra gången jobbat på att vila i texten. Det tycker Erik också att jag visar att jag kan.

Nu är det bara resten.