skam Tag

Jag känner en lättnad över att Robin fått somna in. Jag sörjer henne som en förlorad kamrat, det är fruktansvärt tomt. Men att känna lättnad kan få mig att också känna skuld och skam. Betyder det att jag inte älskade henne? Nej, men sådant gör skammen med...