svenskbygder Tag

Lindström. En liten ort i de väldiga svenskbygderna i Minnesota. 1.2 miljoner svenskar emigrerade till USA. En av dem var min morfar. Ska berätta mer om honom i morgon. Idag har vi passerat skojiga skyltar på svenska, vi har hört den härliga brytningen (nästan som den...

Lindström. En liten ort i de väldiga svenskbygderna i Minnesota. 1.2 miljoner svenskar emigrerade till USA. En av dem var min morfar. Ska berätta mer om honom i morgon. Idag har vi passerat skojiga skyltar på svenska, vi har hört den härliga brytningen (nästan...