kvinnlige gitarrister Tag

Får boken Guitar Gods i min hand. 163 enastående gitarrister lyfts fram. Från Duane Allman till Frank Zappa. En enda kvinna är med: Bonnie Raitt. Hallå. Var är Jennifer Batten exempelvis? Hon har ju inte direkt varit osynlig med Michael Jackson. Inte heller Oranthi som även hon strålade...