Jan Pedersen Tag

Jag har nu medverkat i Bokens dag tillsammans med andra författare. En del väldigt väldigt stora. Inledande författare, inför 250 åhörare på Vänersborgs Folkets Hus, var jag. Jag talade rakt ur hjärtat, om min livsresa och hur arbetet med min bok gick till. Max 20 minuter...