Hjälp Jemen

Hjälp Jemen

Bilderna från dagens Jemen lämnar ingen oberörd. Läget i landet är desperat. Ett land vi känner till väldigt lite, få av oss kan pricka ut det på en karta.

Den politiska situationen i landet har varit instabil i åratal och i mars 2015 började den väpnade konflikt som härjar i dagsläget. Hela 80 procent av befolkningen på 29 miljoner behöver humanitär hjälp.

Redan innan konflikten var Jemen Mellanösterns fattigaste land. Landet är beroende av import av 90 procent av alla förnödenheter, och lider av kronisk vattenbrist. Attacker mot civila och civil infrastruktur, samt blockader mot landets gränser har haft stora konsekvenser på den humanitära situationen.

Knappt hälften av alla hälso- och sjukvårdsinrättningar är fungerande.

Jag intervjuade Katarina Öberg är sjuksköterska och jobbade som rödakorsdelegat i Jemen under 2017.

– Det var en oerhörd utmaning att leva, verka och vara i landet eftersom man aldrig visste åt vilket håll konflikten skulle gå. Allt var väldigt oförutsägbart och det vi planerade för gick inte alltid att genomföra så som vi tänkt oss. Problemen med vår säkerhet gjorde oss hela tiden väldigt begränsade. Jag hörde hur det small vid frontlinjen, det var absolut ingenting jag tog lätt på, jag är definitivt ingen äventyrare, men detta ställt mot det enorma behov som finns gjorde mig motiverad att arbeta, säger Katarina, som varit i Jemen i två omgångar.

Krigets lagar är tydliga. Civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte angripas. Ändå har det skett gång på gång i Jemen. Över 160 attacker mot sjukvårdsinrättningar har rapporterats sedan 2015.
Stödet till den lokala sjukvården delas ut av frivilliga och anställda på plats men också av internationell personal.

– Jag reste runt till olika sjukhus och hälsocentraler för att dela ut sjukvårdsmateriel och mediciner så att skadade kunde få vård. Sjukhusen var överfyllda, det låg människor överallt, i korridorer, i förråd och på madrasser i stora salar. Unga män som var skottskadade, barn som trampat på landminor. Det vällde in människor som behövde vård. Jag såg med egna ögon den konkreta nyttan av det vi gör. Det behövdes bland annat smärtstillande, narkosmedel och rent kirurgiskt materiel. Vid ett tillfälle kom jag över ett lager av tuber som placeras i halsen på den som sövs, de är helt avgörande för att man ska kunna söva någon. Jag minns hur läkaren dansade av glädje när jag kom med dem. Sådana syner kan man få se i afrikanska länder, de är ovanliga i Jemen, men han dansade verkligen, berättar Katarina och tillägger:

– Jag har sett så många fantastiska läkare och sjuksköterskor arbeta nästan dygnet runt för att hjälpa människor. Vårdpersonal i Jemen har inte fått någon lön utbetalad på över ett år, ändå går de till jobbet varje dag. De slet verkligen och var oerhört trötta, men jag såg också att vi på många håll underlättade deras arbete.

Importrestriktioner och problem med framkomlighet har också skapat en stor brist på mat och bränsle i Jemen. Utan bränsle kan inte vattenreningsverk och pumpar drivas och transporter av rent vatten når inte befolkningen.

Som en följd av detta drabbades Jemen hösten 2017 av det värsta kolerautbrottet i modern tid. Tusentals människor dog och vid förra årets slut var över en miljon smittade. För att förebygga smittan ser Röda Korset till att människor får rent vatten och hygienartiklar, samt utbildar i hur man förebygger kolera och andra smittsamma sjukdomar.

– Kolera i sig är en sjukdom som är väldigt svår att ha kontroll över. När den drabbar så drabbar den stort, den är oerhört smittsam, sprider sig fort och orsakar stor dödlighet på kort tid. När man väl har förstått att det handlar om ett kolerautbrott så krävs inte så sofistikerad sjukvård egentligen, det som behövs är att man isolerar smittan och ser till att den inte fortsätter att sprida sig, att man får ordning på hygien och vattensystem och att man ger drabbade stora mängder vätska. För stunden upplever jag att man nått dit i Jemen, att man har kontroll. Det är ganska enkelt egentligen, men väldigt resurskrävande, säger hon.

Många människor dör också till följd av brist på vanliga läkemedel som antibiotika och insulin. De med kroniska sjukdomar drabbas hårt, många överlever inte. Som exempel har 25 procent av landets alla dialyspatienter dött varje år sedan konfliktens start. På flera platser där dialys kan genomföras har maskiner förstörts och det saknas personal. Röda Korset arbetar bland annat med att förstärka de dialyscenter som fortfarande finns i Jemen.

Samtidigt står Jemen på gränsen till en svältkatastrof. Det ekonomiska systemet håller på att kollapsa. Priserna på mat har ökat drastiskt som en följd av blockaden mot landet, många jemeniter har nu inte råd att köpa den mat de behöver. Över 8 miljoner människor lider av akut matbrist och riskerar svält.

– Röda Korsets styrka är att vi inte kommer till en plats och talar om hur andra ska göra. Vi arbetar med lokal arbetskraft och kompetens och kommer tillsammans fram till en lösning. Vi arbetar verkligen axel mot axel. Förutom att leverera sjukvårdsmateriel har vi också arbetat med att människor ska få möjlighet till försörjning. Människor jag träffade var så tacksamma för hjälpen vi ger, och alla önskar bara att kriget snart ska ta slut. Många berättade för mig om sina förhoppningar inför framtiden, enkla drömmar om utbildning och arbete, och om att få vara tillsammans med sina familjer, säger Katarina.

Rödakors- och rödahalvmånerörelsen har funnits på plats i Jemen sedan 1960-talet och har trots den svåra situationen lyckats leverera nödhjälp till människor över hela landet. Humanitär hjälp är livsviktig och det behövs mer, men det också är viktigt att påpeka att det krävs en politisk lösning för att lösa situationen.

– Jemen är ett extremt farligt land att arbeta i. Men jag känner så stort förtroende för min organisation. Röda Korset är en av de organisationer som arbetar närmast frontlinjen, och det känns väldigt bra att kunna nå ut direkt till behövande med våra hjälpsändningar. När andra organisationer åkte därifrån, stannade vi kvar. Världen får inte glömma det vackra lilla landet med de höga bergen och vita stränderna på den arabiska halvön. Jemen behöver vår hjälp idag, och för lång tid framöver.

Bild: Röda Korset

Hjälp Jemen, länk till Röda Korset

 

Tags: