staffordshirte bull terrier Tag

Jag skissar på ett synops till bok om kamphundsraser, och är i kontakt med Svenska Kennelklubben. Där har de just tagit bort ordet "kamp" ur sitt kamphundslexikon, "eftersom vissa bostadsbolag vill misstolka viss information till hundägarnas nackdel". Och det vet vi ju. Även jag har...