prodcenter Tag

Sedan jag började med musik på heltid har jag insett, kanske inte så överraskad, att det är ett av de områdena där kvinnor är nästintill osynliga. Det råder en oerhört grabbig atmosfär, ibland svår att ta sig in i, både för män och kvinnor. Ändå finns...