redigera Tag

Nu har manuset legat i två månader. Andra har läst och återkommit med feedback, i det här skedet handlar det i huvudsak om två stora förändringar: - Boken har två huvudspår, det ena är barn, det andra hiv. "Mer om barnet", sa de som läst, och...