Chicago Tag

Chicago. Hela stan är full av blå toner. Chicago Blues Festival kokar. Blues är glädje här. Inget annat än glädje. I tider som dessa mer än någonsin.Festivalen är gratis. Överallt dans. Hemlösa, barn, gamla, svarta och vita. Ingenstans har jag sett en så mixad publik....