vatten Tag

– Mer än 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten.– Ungefär 125 miljoner barn under fem år lever i hem som inte har tillgång till rent vatten.– Över 2 miljarder människor har inte tillgång till fungerande sanitära förhållanden, exempelvis latriner.– Ungefär 4 miljoner människor...