passkontroll Tag

Att som två kvinnor passera USA:s passkontroll som ett gift par var inget vidare. Jag och P gick fram samtidigt till vår kontrollant eftersom det tydligt stod på en skylt att familjer skulle gå fram tillsammans. ”Family?” undrade kontrollanten och höll upp våra pass och tittade...