musikval Tag

I ett av de band jag spelar i (Need A Nurse) har vi väldigt olika musiksmak. När vi ska ta fram nya låtar att spela brukar vi samlas och alla får ta med 3-5 låtar, som vi sedan i demokratisk ordning röstar på. Ibland spretar...