liiteratur Tag

Jag skriver en bok om sorg. Jag läser således många böcker om sorg. En av de bästa formuleringarna av sorgens smärta jag läst står journalisten och författaren Marie Peterson för. Hon beskriver den så här, i boken Du tror du vet allting. ”Sorgen stiger så kraftigt att...