Brian Ferry Tag

Kära blogg, det var ett tag sedan, men det beror på att musiken fått större plats i mitt liv, än orden. Men jag glömmer dig inte. Nu ska du få lite bluesskola. Och vi börjar inte alls med historien, utan med bluestolvan. Nyckel till populärmusiken. En bluestolva...