Ut med det gamla – in med en sak i taget

Ut med det gamla – in med en sak i taget

Jag har satt upp en ny almanacka. Tog ner den gamla. Symboliskt så bra, och så rätt. 2013 var delat nästan på mitten vad gäller upplevelser. Den första, som varade in i augusti, bästa tiden jag haft på länge. Resten fyllt av sorg.

Som vid alla årsskiften reflekterar jag mycket över det år som gått, och pekar ut riktning för det nya. 2014 års devis är En sak i taget. Det betyder inte att jag inte kan ha pågående parallella projekt, men att det jag har för händerna ska ha fullt fokus.

Vad tänker jag i övrigt?
– Att relationer är långt mycket viktigare än jobb
– Att fira framgångar, vilka de än må vara, stora som små
– Att väja undan för dålig energi
– Att välja positiv energi
– Att vila
– Att vara uppmärksam på egna valda sanningar

Det där sista ska jag återkomma till. Nu ska jag fortsätta rikta ljuset framåt.

Gott nytt år – ta vara på dina möjligheter.

Tags: