Bakåt och framåt

Bakåt och framåt

Sånt här kan jag tänka länge på. Flera dagar.

Upprepning och erinring är samma rörelse men åt olika håll: erinringen går baklänges, upprepningen framåt. Därför kan upprepningen, om den nu kan ske, göra en människa lycklig, medan erinringen gör henne olycklig.”

Søren Kierkegaard

Tags: