Visste du detta om vatten?

Visste du detta om vatten?

– Mer än 1 miljard människor saknar tillgång till rent vatten.
– Ungefär 125 miljoner barn under fem år lever i hem som inte har tillgång till rent vatten.
– Över 2 miljarder människor har inte tillgång till fungerande sanitära förhållanden, exempelvis latriner.
– Ungefär 4 miljoner människor dör varje år i sjukdomar som orsakas av bristen på rent dricksvatten.
– 4500 barn under 5 år dör varje dag i samma typ av sjukdomar.

Tags: