Känslor har ingenting med rättvisa att göra

Känslor har ingenting med rättvisa att göra

I morse satt Englas mamma i Svt:s morgonsoffa för att uttala sig om livstidsdomen mot Anders Eklund.
Hon var upprörd över att vissa frågor inte ställdes i rätten, att den anklagade har rättigheter i rättsprocessen men att det saknas rättigheter för brottsoffren.
Den smärta som Carina Höglund (Englas mamma) och andra kring Engla genomgår kan vi knappast föreställa oss. Det är bra att få höra människor uttrycka sorg, något som vi annars lätt sopar under mattan. Men att låta anhöriga prata om domen och vad den betyder är inte riktigt. Dels befinner sig Carina Höglund fortfarande i en känslomässig härdsmälta, kanske är hon fortfarande i chock, det har bara gått ett halvår sedan den ohyggliga dagen i Stjärnsund, Dels har känslor ingenting med rättvisa att göra.
Carina Höglund sa tydligt att hon ”är splittrad och mår dåligt”. Hon har engagerat sig i allt från eftersök av Engla till rättegång. Det är förmodligen hennes sätt att bearbeta det tragiska, eller åtminstone förhålla sig till det. Ingen kan förebrå henne för detta. Ingen kan heller tro att en dom mot Anders Eklund någonsin kan lindra plågan för Englas närstående.
Att låta anhöriga uttala sig om domar, som befinner sig i ett så känslomässig kaos, blir varken trovärdigt eller värdigt.
Tala med Carina Höglund om vad sorg och smärta innebär istället. Lämna rättsprocessen till jurister, inte till anhöriga.

Tags:
, ,